Skärmtid, hur mycket är ok?

Det talas mycket om skärmtid och då främst på hur mycket barnen sitter framför sina skärmar som tv, ipad, dator och mobiltelefon.  Vi talar väldigt sällan om hur ofta vi själva, vi vuxna, sitter framför våra skärmar. Främsta problemet är förmodligen att vi sitter och blippar på våra mobiltelefoner. Jag Continue Reading

Privacy Policy